Tom Woods: Meltdown

Thomas E. Woods Jr: Meltdown: A Free-Market Look at Why the Stock Market Collapsed, the Economy Tanked, and Government Bailouts Will Make Things Worse


(טום וודס: התמוססות : מבט מזווית של שוק חופשי מדוע הבורסה קרסה, הכלכלה הוגבלה, ותכניות החילוץ של הממשלה יחמירו את המצב)

אחרי פרוץ המשבר בספטמבר 2008 טום וודס ראה את הצורך לכתוב ספר המסביר את הגורמים למשבר ומה נכון ולא נכון לעשות כדי להחזיר את הכלכלה למסלולה מזווית אוסטרית \ ליברטריאנית ויש צורך לעשות זאת במהירות כיוון שעתידים לצאת גל של ספרים אחרים שעוסקים במשבר, שיטענו כי המשבר הוא הוכחה לכישלון השוק החופשי, או לחוסר רגולציה והתערבות מצד הממשלה.


הספר קצר למדי (163 עמודים ללא אינדקס ומקורות) ומנוסח בלשון פשוטה באופן שיתאים לאנשים חסרי רקע בנושא. ישנה סקירה של הגורמים לדעת המחבר של המשבר: פאניי מיי ופרדי מק, חוק ההשקעה מחדש בקהילה (The community Reinvestment Act) ואפליה מתקנת בהלוואות, הניהול של רשויות ניהול האשראי, הטבות מס לבעלי בתים, ואשראי זול שסופק על ידי הפדרל ריזרב.


המחבר מנצל את ההזדמנות כדי לסקור לא רק את ההתפתחות של המשבר הנוכחי אלא גם להסביר את התאוריה של מחזור העסקים האוסטרית, הסבר של אירועים כלכליים היסטוריים בארצות הברית כמו השפל הגדול, את ההיסטוריה של הפדרל ריזרב וההשפעה שיש לו על הכלכלה, ומדוע חלופה טובה יותר תהיה מטבע מגובה במתכת יקרה ולא מנוהל כלל על ידי הממשלה "הפרדת מטבע ומדינה".


הספר לא יחדש הרבה למי שכבר מכיר את ההיסטוריה של המשבר "מזווית אוסטרית",אך הוא שימושי בכך שהוא מרכז בבהירות ובפשטות את הגורמים למשבר ומדוע האשראי הזול הוא הגורם הראשי למשבר באופן ברור, ויכול לשמש היכרות טובה לנושא למי שלא מכיר את האסכולה האוסטרית או לא מתמצא בתחום בכלל.


רכישת הספר בחנות Mises.org


מאיר ברסלויער, 20 מרץ 2011

Comments