מאמרים‏ > ‏

שודד הדרכים - לייסנדר ספונר

No Treason: The Constitution of No Authority

תרגום מאנגלית: מתי אקסנטון

 מכיוון שתשלום המיסים נעשה בכפייה, לא ניתן להעיד על כך שמישהו תומך בחוקה מרצונו החופשי. זה נכון שלפי התיאוריה של חוקתנו, כל המיסים משולמים באופן וולונטרי; שממשלתנו היא חברת ביטוח הדדית, אליה נרשמים האנשים מרצונם החופשי יחדיו; שכל אדם משתתף מרצונו בחוזה עם כל הצדדים הקשורים בחוקה, על מנת לשלם בהתאם להגנה שהוא מקבל, כפי שהוא עושה עם כל חברת ביטוח אחרת; ושהוא זכאי לבחור לוותר על הגנתו ועל תשלום המס, כפי שהוא זכאי לבחור לשלם את המס ולהיות מוגן.

אבל תיאוריה זו לגבי ממשלתנו שונה לגמרי מהמציאות בפועל. העובדה היא שהממשלה, כמו שודד דרכים, אומרת לאדם: "את הכסף, או את החיים", וחלק גדול מהמיסים, אם לא רובם, משולמים בכפייה תחת איום זה. הממשלה אמנם לא אורבת לאדם במקום מבודד, קופצת עליו מצידי הדרך, ועם אקדח לרקה מרוקנת את כיסיו. אבל גם במקרה הזה עדיין מדובר בשוד; והוא הרבה יותר שפל ובזוי.

שודד הדרכים לוקח אך ורק על עצמו את האחריות, הסיכון והפשע שבביצוע מעשיו. הוא אינו מעמיד פנים שיש לו דרישה מוצדקת על כספך, או שהוא מתכוון להשתמש בו לטובתך האישית. הוא אינו מעמיד פנים להיותו דבר מלבד שודד. אין בו מספיק עזות מצח כדי לטעון שהוא "מגינך", ושהוא לוקח את כספם של אנשים על מנת שהדבר יאפשר לו להגן על עוברי אורח מבולבלים אלה, שחשים שביכולתם להגן על עצמם ללא עזרתו, או שאינם מעריכים את צורת ההגנה המוזרה שלו. הוא אדם הגיוני מכדי לטעון לעיסוקים כאלה. יתר על כן, לאחר שלקח את כספך, הוא עוזב אותך לנפשך, כפי שאתה רוצה שיעשה. הוא אינו מתעקש לבוא איתך בדרכך בניגוד לרצונך, תוך הנחה להיותו "ריבונך" המוצדק בזכות ה"הגנה" שהוא מספק לך. הוא אינו ממשיך "להגן" עליך על ידי ציווי להשתחוות אליו ולשרתו; על ידי דרישה לעשות כך ואיסור לעשות אחרת; על ידי שוד של עוד מכספך כל עוד הוא מוצא בכך עניין או הנאה; ועל ידי תיוגך כמורד, כבוגד וכאויב המולדת, וירי בך ללא רחמים, אם תעז לערער על סמכותו, או להתנגד לדרישותיו. הוא נאצל מכדי להיות אשם בהתחזויות, עלבונות ומעשי נבלה מעין אלו. בקיצור, הוא לא ינסה לשעבד או לשטות בך, בנוסף על השוד שביצע בך.


Comments